ΕΣΠΑ
Λεωφ. Βάρης 6 & Αγ. Αποστόλων, Βάρη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 89 95 070
Title Image

Μanual Therapy

Αρχική  /  Μanual Therapy
01 Πληροφορίες

Τι είναι το Manual Therapy;

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ) είναι ένα ειδικό κομμάτι της Φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση των νεύρο-μυϊκών-σκελετικών προβλημάτων, βασιζόμενη στον κλινικό συλλογισμό, χρησιμοποιώντας πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις.

Οι τεχνικές του Manual Therapy μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στη σπονδυλική στήλη, όσο και στις περιφερικές αρθρώσεις, τα άκρα, τα μαλακά μόρια και τον νευρικό ιστό. Το αποτέλεσμα αυτών των τεχνικών είναι η μείωση του πόνου και του μυϊκού σπασμού, και ως άμεσο επακόλουθο η βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων.

Η ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς έχει τις βάσεις της στην λεπτομερή αξιολόγηση και τον κλινικό συλλογισμό του Manual Therapist, ο οποίος είναι άριστα εκπαιδευμένος και πολύ καλός γνώστης της εμβιομηχανικής, της ανατομίας και της νευροφυσιολογίας, γνώσεις που τον καθιστούν ικανό στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός εξατομικευμένου πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης για τον κάθε ασθενή.

02 Ιστορική Αναδρομή

Η Ιστορία του Manual Therapy

Πατέρας του Μanual Τherapy στην Ευρώπη είναι ο Ιπποκράτης, ο οποίος πάρα πολλές φορές τόνιζε στις ομιλίες του ότι είναι απαραίτητη η πλήρη γνώση της λειτουργίας της Σπονδυλικής Στήλης γιατί πολλές διαταραχές ξεκινούν από αυτή.

O πρωταγωνιστής των ιατρικών χειρισμών ήταν ο JA.Mennell οστεοπαθητικός που δίδασκε κύρια σε φυσικοθεραπευτές. Μαθητής του ήταν ο Cyriax, ο οποίος επινόησε μια σειρά τεχνικών των οποίων η ασφάλεια βασιζόταν στην πολύ καλή αξιολόγηση και στον έλεγχο των παραγόντων που μπορούν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. O Cyriax μαζί με τους Kaltenborn και ο Maitland θεωρούνται οι 3 πρωτοπόροι στο χώρο του Μanual Τherapy.

Ο Kaltenborn εφάρμοσε τεχνικές που στηρίζονται σε αρχές της αρθροκινηματικής (convex-concave) και πάλι η πολύ καλή αξιολόγηση είναι η βάση για την σωστή θεραπεία. Γενικά το Μanual Τherapy που εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους θεραπευτές, σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.