ΕΣΠΑ
Λεωφ. Βάρης 6 & Αγ. Αποστόλων, Βάρη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 89 95 070
Title Image

Σύνδρομο Κοιλιακών – Προσαγωγών

Αρχική  /  Παθολογίες   /  Ισχίο   /  Σύνδρομο Κοιλιακών – Προσαγωγών

Το σύνδρομο κοιλιακών – προσαγωγών είναι μία αρκετά συχνή πάθηση που εμφανίζεται συνήθως σε αθλητές. Πολλές φορές αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως κήλη των αθλητών, και βασικό χαρακτηριστικό της πάθησης είναι ο πόνος στην βουβωνική χώρα και την ηβική σύμφυση.

Η ανατομία της περιοχής είναι εκείνη θα λέγαμε που επιτρέπει την εμφάνιση αυτού του συνδρόμου, αφού στην περιοχή που καταφύονται οι κοιλιακοί μύες, εκφύονται οι προσαγωγοί. Συνεπώς, ένας τραυματισμός στους κοιλιακούς μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους προσαγωγούς και το αντίστροφο.

Υπάρχουν αρκετές απόψεις για τον μηχανισμό εμφάνισης του συνδρόμου, αυτή που επικρατεί όμως είναι ότι το σύνδρομο κοιλιακών – προσαγωγών οφείλεται σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση της ηβικής σύμφυσης. Η συνεχής καταπόνηση της άθρωσης κατά τις αθλητικές δραστηριότητες, οδηγεί σε εξασθένισή της, προκαλώντας αστάθεια που οδηγεί τους μύες της περιοχής (κοιλιακοί και προσαγωγοί) σε πιο έντονες συσπάσεις, καταστώντας τους πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, εμφανίζεται τραυματισμός στην απονεύρωση του εγκάρσιου κοιλιακού μυός, ενώ στις περιπτώσεις με χρόνια αστάθεια της λεκάνης είναι πιθανό να προκληθεί και συμπίεση των νευρικών δομών της περιοχής από τους παρακείμενους ιστούς.

Προσβάλλει κυρίως αθλητές, όπου το άθλημά τους εμπεριέχει επαναλαμβανόμενες και μεγάλης έντασης κινήσεις κινήσεις έκτασης, απαγωγής και στροφής του ισχίου, όπως είναι το ποδόσφαιρο.

Η εμφάνιση του συνδρόμου κοιλιακών – προσαγωγών μπορεί να επέλθει, είτε μετά από κάποιο οξύ τραυματισμό, είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη των συμπτωμάτων είναι αργή, ξεκινώντας σαν μια ήπια ενόχληση, η οποία επιδεινώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί όμως να εμφανιστεί έντονος πόνος και μετά από κάποια αθλητική δραστηριότητα και η ένταση αυτού να αποτελέσει ακόμη και τη βασική αιτία διακοπής της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας. Η περιοχή όπου εμφανίζεται ο πόνος είναι στην βουβωνική χώρα, κοντά στην έκφυση του προσαγωγού ή στην κατάφυση του ορθού κοιλιακού (ή και στα δύο σημεία ταυτόχρονα), συνήθως στην μία από τις δύο πλευρές, ενώ πιο σπάνια αμφοτερόπλευρα. Στα συμπτώματα του συνδρόμου συνήθως συγκαταλέγεται και ένα αίσθημα βάρους στην περιοχή των κοιλιακών και των προσαγωγών μυών.

Οι αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν κινήσεις υψηλής ταχύτητας, αλλά και στροφής και κάμψης του κορμού μπορούν να προκαλέσουν όξυνση και επιδείνωση των συμπτωμάτων. Πρόκληση όμως αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμακαι κατά το βήξιμο ή το φτέρνισμα.

Η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση έχει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση των μυών της περιοχής, ώστε να επέλθει καλύτερος μυϊκός συντονισμός και αποκατάσταση της αστάθειας, με το θεραπευτικό πλάνο να εμπεριέχει χρήση τεχνικών κινητοποιήσεων (Manual Therapy), αλλά και ειδικών ασκήσεων αποκατάστασης & ενδυνάμωσης (Medical Training).