ΕΣΠΑ
Λεωφ. Βάρης 6 & Αγ. Αποστόλων, Βάρη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 89 95 070

Παθολογίες

H οσφυαλγία, όπως υποδηλώνει και το όνομά της είναι ο πόνος στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και αποτελεί σύμπτωμα και όχι μία συγκεκριμένη πάθηση. Έχει όμως καταστεί συνώνυμη και ταυτόσημη ως μία νόσος, προφανώς λόγω της «επιδημικής» μορφής της,

Στις σημερινές συνθήκες ζωής, περισσότερο από ποτέ, τα χέρια μας καταπονούνται από μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ενώ οι τένοντες του αντίχειρα και του καρπού δέχονται συνεχή καταπόνηση. Το σύνδρομο de Quervain είναι μια τενοντοελυτρίτιδα, δηλαδή μια φλεγμονή του ελύτρου που περιβάλλει

Το σκαφοειδές είναι ένα από τα μικρά οστά του καρπού με το κάταγμα του να αποτελεί το πιο συχνό είδος κατάγματος στον καρπό (90%), ενώ αποτελεί περίπου το 5% των καταγμάτων ολόκληρου του σκελετού. Ο συνηθέστερος μηχανισμός κάκωσης είναι η

Η έσω επικονδυλίτιδα ή  αλλιώς το golfer’s elbow είναι παρόμοια, αλλά λιγότερο συχνή, με την έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow). Αν και η κατάληξη της πάθησης είναι "ίτιδα" (η κατάληξη αυτή  συνήθως υποδηλώνει φλεγμονή), παρόλα αυτά η επικονδυλίτιδα είναι μία εκφυλιστική

Η έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (Tennis elbow) ανήκει στους τραυματισμούς που οφείλονται στην υπέρχρηση. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτείνοντες μύες του καρπού και των δακτύλων που εκφύονται από την έξω επιφάνεια του αγκώνα (έξω επικόνδυλο) είναι αυτοί που προσβάλλονται. Οι επαναλαμβανόμενες

Ο υπερακάνθιος αποτελεί μέρος του στροφικού πετάλου του ώμου, του οποίου η λειτουργία είναι η ανύψωση και έσω-έξω στροφή του άνω άκρου. Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα του υπερακανθίου αποτελεί συγκεκριμένη μορφή τενοντίτιδας που παρατηρείται στα πλαίσια ενός χρόνιου συνδρόμου πρόσκρουσης ή

Ο παγωμένος ώμος είναι μια επώδυνη πάθηση του ώμου, στην οποία προοδευτικά αναπτύσσεται δυσκαμψία και απώλεια του εύρους κίνησης του ώμου σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις. Ο ιατρικός όρος για τον παγωμένο ώμο είναι η συμφυτική θυλακίτιδα, και περιγράφει την

Το στροφικό πέταλο του ώμου αποτελείται από τέσσερις τένοντες, οι οποίοι είναι ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, ο ελλάσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος. Η βασική του λειτουργία είναι η ανύψωση του άκρου, η έσω-έξω στροφή του βραχίονα, καθώς επίσης και η

Η χονδροπάθεια επιγονατίδας είναι μια συχνή επώδυνη πάθηση των γονάτων που προσβάλει κυρίως τον χόνδρο της επιγονατίδας και κατά δεύτερο λόγο το χόνδρο της μηριαίας τροχιλίας. Σήμερα, ο όρος χονδροπάθεια επιγονατίδας δεν χρησιμοποιείται πλέον και έχει αντικατασταθεί από τους όρους

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς για την σταθερότητα του γόνατος σύνδεσμο, αφού ενισχύει την έσω πλευρά του γόνατος, αναχαιτίζοντας τις δυνάμεις που τείνουν να προκαλέσουν παραμόρφωση σε βλαισότητα. Αν οι δυνάμεις που παρεκτοπίζουν το πόδι