ΕΣΠΑ
Λεωφ. Βάρης 6 & Αγ. Αποστόλων, Βάρη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 89 95 070

Αγκώνας

Η έσω επικονδυλίτιδα ή  αλλιώς το golfer’s elbow είναι παρόμοια, αλλά λιγότερο συχνή, με την έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow). Αν και η κατάληξη της πάθησης είναι "ίτιδα" (η κατάληξη αυτή  συνήθως υποδηλώνει φλεγμονή), παρόλα αυτά η επικονδυλίτιδα είναι μία εκφυλιστική

Η έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (Tennis elbow) ανήκει στους τραυματισμούς που οφείλονται στην υπέρχρηση. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτείνοντες μύες του καρπού και των δακτύλων που εκφύονται από την έξω επιφάνεια του αγκώνα (έξω επικόνδυλο) είναι αυτοί που προσβάλλονται. Οι επαναλαμβανόμενες