ΕΣΠΑ
Λεωφ. Βάρης 6 & Αγ. Αποστόλων, Βάρη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 89 95 070

Χέρι

Στις σημερινές συνθήκες ζωής, περισσότερο από ποτέ, τα χέρια μας καταπονούνται από μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ενώ οι τένοντες του αντίχειρα και του καρπού δέχονται συνεχή καταπόνηση. Το σύνδρομο de Quervain είναι μια τενοντοελυτρίτιδα, δηλαδή μια φλεγμονή του ελύτρου που περιβάλλει

Το σκαφοειδές είναι ένα από τα μικρά οστά του καρπού με το κάταγμα του να αποτελεί το πιο συχνό είδος κατάγματος στον καρπό (90%), ενώ αποτελεί περίπου το 5% των καταγμάτων ολόκληρου του σκελετού. Ο συνηθέστερος μηχανισμός κάκωσης είναι η

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μια συνηθισμένη πάθηση, η οποία προκαλείται από την πίεση ή την παγίδευση του μέσου νεύρου στο καρπιαίο κανάλι (σωλήνα). Το μέσο νεύρο είναι ένα από τα τρία σημαντικότερα νεύρα του χεριού. Η πορεία του ξεκινά