ΕΣΠΑ
Λεωφ. Βάρης 6 & Αγ. Αποστόλων, Βάρη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 89 95 070

Ώμος

Ο υπερακάνθιος αποτελεί μέρος του στροφικού πετάλου του ώμου, του οποίου η λειτουργία είναι η ανύψωση και έσω-έξω στροφή του άνω άκρου. Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα του υπερακανθίου αποτελεί συγκεκριμένη μορφή τενοντίτιδας που παρατηρείται στα πλαίσια ενός χρόνιου συνδρόμου πρόσκρουσης ή

Ο παγωμένος ώμος είναι μια επώδυνη πάθηση του ώμου, στην οποία προοδευτικά αναπτύσσεται δυσκαμψία και απώλεια του εύρους κίνησης του ώμου σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις. Ο ιατρικός όρος για τον παγωμένο ώμο είναι η συμφυτική θυλακίτιδα, και περιγράφει την

Το στροφικό πέταλο του ώμου αποτελείται από τέσσερις τένοντες, οι οποίοι είναι ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, ο ελλάσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος. Η βασική του λειτουργία είναι η ανύψωση του άκρου, η έσω-έξω στροφή του βραχίονα, καθώς επίσης και η

Η τενοντίτιδα δικεφάλου και πιο συγκεκριμένα τενοντίτιδα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου μυός είναι η εμφάνιση φλεγμονής στον εκφυτικό τένοντα του μυός. Σπάνια αποτελεί μεμονωμένη πάθηση, ενώ πιο συχνά εμφανίζεται σε ασθενείς με σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου ή με

Το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου, ή αλλιώς σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής αποτελεί την πιο συχνή κατάσταση δυσλειτουργίας του ώμου. Δημιουργείται από την προστριβή των τενόντων του στροφικού πετάλου με το ακρώμιο το οποίο είναι μια οστική προεξοχή της ωμοπλάτης πάνω από

Η άρθρωση του ώμου αποτελείται από 2 οστά, το βραχιόνιο οστό και την ωμοπλάτη, και ονομάζεται γληνοβραχιόνια άρθρωση. Η σταθεροποίηση της πραγματοποιείται από του συνδέσμους που την περιβάλλουν, καθώς επίσης και από τους μύες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην άρθρωση.